Визитки

 • Черни едностр. 100 бр. – 7.00 лв.
 • Черни двустр. 100 бр. – 9.00 лв.
 • Цветни едностр. 100 бр. – 12.00 лв.
 • Цветни двустр. 100 бр. – 20.00 лв.
 • Експресни/до 2 часа
 • Индивидуален дизайн
 • Изработка на файл

 • Черни едностр. 200 бр. – 12.00 лв.
 • Черни двустр.200 бр. – 16.00 лв.
 • Цветни едностр. 200 бр. – 22.00 лв.
 • Цветни двустр. 200 бр. – 36.00 лв.
 • по оферта
 • по оферта
 • текст едностранно – 10.00 лв.

 • Черни едностр. 500 бр. – 30.00 лв.
 • Черни двустр. 500 бр. – 40.00 лв.
 • Цветни едностр. 500 бр. – 50.00 лв.
 • Цветни двустр. 500 бр. – 90.00 лв.

 • * цената е с готов файл на клиента

  * цената включва бял картон 350 гр./м2

  * релефен или перлен картон 5.00лв./100 бр. към основната цена