Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

Фактури

А5/За 24 часа 1 кочан 25 екз. 15.00 лв.
А5/За 3 часа 1 кочан 25 екз. 30.00 лв.
А5/За 1 час 1 кочан 25 екз. 60.00 лв.
микроперфорация 3.00 лв./кочан
ПЕЧАТНИЦА – за 10 работни дни
А5/8 кочана/ А5/12 кочана/ А5/24 кочана/
А4/ кочана/ А4/10 кочан/ А4/24 кочан/
2/3 А4/1 кочан/ 2/3 А4/10 кочан/ 2/3 А4/24 кочан/

* Фактурите изработени в печатаница включват: 25/3 химизирана хартия, микроперфорация=

Scroll to Top
Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.