Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

PaChico Течен сапун – дезинфектант за ръце DZF Scrub, 5 L

48.29 лв.

Добави в любими
Добави в любими
Код: 5020260006 Категории: , Етикет:

Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на приложение е хигиенно миене на ръце с дезинфекционен ефект в лечебни и здравни заведения, в обекти с обществено предназначение, хранително-вкусовата промишленост.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Хигиенно миене на ръце – достатъчно количество от биоцида се втрива в кожата на ръцете в продължение на 60 сек., след което ръцете се изплакват с вода и се подсушават с кърпи за еднократна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда. Р280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателнос вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ,ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Р310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ
  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Тип

  Почистващи препарати

  Вид

  Дезинфектант

  Обем

  5

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „PaChico Течен сапун – дезинфектант за ръце DZF Scrub, 5 L“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  PaChico Течен сапун – дезинфектант за ръце DZF Scrub, 5 L
  48.29 лв.
  Добави в любими
  Добави в любими
  Scroll to Top
  Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.