Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

PaChico Дезинфектант DZF INS, 1 L

26.44 лв.

Добави в любими
Добави в любими
Код: 5020180053 Категории: , Етикет:

Предназначение: За дезинфекция и почистване на медицински инструменти, лабораторна стъклария, анестезиологична апаратура, ендоскопи – твърди и гъвкави.

Категории: За болнична хигиена и дезинфекция, Почистване и дезинфекция на инструменти и апаратура.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
За дезинфекция и почистване на медицински инструменти, лабораторна стъклария, анестезиологична апаратура, ендоскопи – твърди и гъвкави.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

 • чрез потапяне – бактерициден и фунгициден спектър на действие:
         –концентрация 0.25% – 120 мин. експозиция.
         –концентрация 0.5% – 30 мин. експозиция.
         –концентрация 4.0% – 15 мин. експозиция.
 • чрез потапяне – туберкулоциден, спорициден спектър на действие:
         –концентрация 10.0% – 240 мин. експозиция.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • H302 Вреден при поглъщане.
 • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 • Н317 Може да предизвика алергична ракция на кожата.
 • Н318 Предизвиква сериозни увреждания на очите.
 • Н319 предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Н332 Вреден при вдишване.
 • Н335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • Р102 Да се съхранява извън обсега на деца
 • Р233 Съдът да се съхранява плътно затворен
 • Р403 Да се съхранява на добре проветриво място
 • Р210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.
 • Тютюнопушенето забранено.
 • P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото
 • P305 + P351 + P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Потърсете медицинска помощ.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място.

  САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Тип

  Почистващи препарати

  Вид

  Дезинфектант

  Обем

  1

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „PaChico Дезинфектант DZF INS, 1 L“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  PaChico Дезинфектант DZF INS, 1 L
  26.44 лв.
  Добави в любими
  Добави в любими
  Scroll to Top
  Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.