Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

PaChico Препарат за съдомиялна Universal, 12.5 kg

41.39 лв.

Изчерпан

Добави в любими
Добави в любими

Професионален алкален детергент за основно почистване в миялни машини

 • Основен детергент, висококонцентриран за професионално измиване и дезинфекция на прибори и съдове при основен цикъл на измиване в миялните машини.
 • ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Висококонцентриран детергент за измиване на прибори при основен цикъл на миялни машини. Ефективен при твърда и мека вода и е изключително икономичен за използване. Подходящ е за среден и голям тип миялни машини /пр.тунелни/. При изплакване използвайте ПКМ-изплакващ детергент.

  ДОЗИРОВКА

  В зависимост от замърсяването и твърдостта на водата се работи при 2-6гр. на литър вода. Работната температура е 55-65?С. Използват се дозиращи помпи”ПаЧико”, като регулировката се извършва от специалист.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 • Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
 • P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
 • P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специален съд.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

  СРОК НА ГОДНОСТ 18 МЕСЕЦА.

  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Тип

  Почистващи препарати

  Вид

  Препарат за съдомиялна

  Обем

  12.5

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „PaChico Препарат за съдомиялна Universal, 12.5 kg“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Scroll to Top
  Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.