Меню
Профил
Език
Вижте всички статии

„АРОНИЯ-2” ЕООД е бенефициент по административен договор

„АРОНИЯ-2” ЕООД е бенефициент по административен договор

„АРОНИЯ-2” ЕООД е бенефициент по административен договор BG16RFOP002-2.073-6164-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Изпълнението на проекта е насоченo към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
В резултатите от получената подкрепа по процедурата ще се постигане положителен ефект за бенефициента по отношение преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Обща стойност на проекта е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Срока на изпълнение на проекта е от 04.08.2020 г. до 04.11.2020 г.

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Съдържанието на настоящата публикация е отговорност единствено на „АРОНИЯ-2” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПИК.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари

Най-продавани