Меню
Профил
Език

Цветно копиране/принтиране

Browser
Стандартно качество/80 гр. хартия A4Високо качество/100 гр. хартия A4Фото качество/260 гр. хартия A4
1 – 50 стр. – 0.80 лв.1 – 10 стр. – 1.10 лв.1.50 лв.
51 – 100стр. – 0.70 лв.11 – 50стр. – 1.00 лв.Фото качество/260 гр. хартия 10/15см.
101 – 300стр. – 0.60 лв.51 – 100стр. – 0.70 лв.1-50 – 0.40 лв.
над 301 стр. – 0.55 лв.101 – 300стр. – 0.70 лв.над 51 стр. – 0.35 лв.
 301 – 500стр. – 0.60 лв. 
 501 – 1000 стр. – 0.50 лв. 

над 1000 стр. – 0.40 лв.

* ЦВЕТНО КОПИРАНЕ/ПРИНТИРАНЕ А3 двойно на цената на А4!