Меню
Профил
Език

Фактури

ПОРЪЧАЙ ФАКТУРИ
А5/За 48 часа 1 кочан 25 екз. 22.00 лв.
А5/За 3 часа 1 кочан 25 екз. 45.00 лв.
Микроперфорация 5.00 лв./кочан  
ПЕЧАТНИЦА – за 10 работни дни    
А5/8 кочана/ А5/12 кочана/ А5/24 кочана/
А4/ кочана/ А4/10 кочан/ А4/24 кочан/
2/3 А4/1 кочан/ 2/3 А4/10 кочан/ 2/3 А4/24 кочан/

* Фактурите изработени в печатаница включват: 25/3 химизирана хартия, микроперфорация=