Меню
Профил
Език

GDPR политика за защита на личните данни

 1. Кои сме ние?

Копирен център Арония 2 ЕООД  с ЕИК 131136921, адрес: гр. София, бул. Цар Борис 3 124, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR)и местното законодателство.

Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме

Копирен център Арония 2 ЕООД  зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Политика за поверителност предоставя информация за начина, по който обработваме Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашия уебсайт или контрагент.

     2. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

Копирен център Арония 2 ЕООД  

бул. Цар Борис 3 124

гр. София 1612

Телефон: 070018773

Електронна поща: sales@copycenter.bg 

      3. Каква информация събираме за Вас?

В копирен център Арония 2 ЕООД  обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на нашия уебсайт copycenter.bg . Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни от нашите бизнес партньори или от публични регистри.

Ние можем да обработваме следните Ваши лични данни:

Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност/професия, адрес за доставка; дата на раждане, данни от гласов запис, данни от видеозапис, банкова карта:

· Име, фамилия, телефон, длъжност/професия – при комуникация по телефон;

· Име, фамилия, електронна поща – при регистрация в уебсайта;

· Електронна поща – при абонамент за бюлетина в уебсайта;

· Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност/професия, адрес за доставка – при обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти/услуги;

· Дата на раждане – при изпращане на поздравления и комплименти за именни, рождени дни и професионални празници;

· Гласов запис - на входящи и изходящи телефонни разговори

· Видеозапис - при посещение в сгради на дружеството

· Банкова карта - при заплащане на продукти/услуги онлайн

 Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

      4. Защо са ни нужни Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

4.1. обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти/услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;

4.2. Предоставяне на информация и предложения за настоящи, промоционални и за нови продукти и услуги;

4.3. Изпращане на поздравления и комплименти за именни, рождени дни и професионални празници;

4.4. Предоставяне на анкети за удовлетвореност и ваши мнения за попълване от Ваша страна;

4.5. Предоставяне на трети страни (куриери, подизпълнители, посочени в т.6).

     5. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

§ изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор – за целите по т. 4.1 и 4.5;

§ получено от Вас съгласие – за целите по т. 4.2, 4.3, 4.4.

§ легитимен интерес – по отношение на гласовите записи и видеозаписи;

Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

     6. Какво правим със събраните лични данни?

Копирен център Арония 2 ЕООД  обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от Копирен център Арония 2 ЕООД  на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.

Копирен център Арония 2 ЕООД  съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании са разположени в Република България/в рамките на ЕС. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 8 от частта “Какви са Вашите права”.

Във връзка с изпълнението на обработване на запитвания и заявки/договори за продукти/услуги, Копирен център Арония 2 ЕООД  предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат куриери и подизпълнители, извършващи доставка и монтаж на мебели, гаранционно обслужване на техника, опериращи в рамките на Европейското икономическо пространство. В последния случай, Копирен център Арония 2 ЕООД  има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни.

     7. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Съхраняваме данните Ви за следните срокове:

§ данните за изпълнени поръчки като фактури, протоколи, експедиционни бележки, се съхраняват съгласно действащото законодателство.

§ данните за банкова карта при заплащане на продукти/услуги не се съхраняват.

§ данните от гласовите записи се съхраняват за срок от 1 година

§ данните от видеозаписите се съхраняват в срок от 30 дни

§ останалите данни се съхраняват докато са необходими за изпълнение на целите или докато не оттеглите Вашето съгласие.

     8. Какви са Вашите права?

· Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;

· Да искате достъп до тях;

· Да искате коригирането им, ако са неточни;

· Да искате заличаването им;

· Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);

· Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;

· Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т.2 от настоящата Политика за поверителност контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

 

Най-продавани